Zatěsnění systému

Úniky teplé vody je velice častý problém, který se objeví náhle a bez zjevné příčiny. Vše může resultovat až ve výpadky topení. Pakliže je možno epicentrum úniku vody lokalizovat, pak lze využít klasických metod, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí. Nedokážete-li místo úniku najít, pak přichází na scénu těsnící kapalina BCG, která si místo netěsnosti sama najde a únik odstraní. Produkty BCG utěsňují všechny běžné materiály (plasty a kovy)

Zatěsňovací prostředky

1) BCG 24

 • Ztráta vody v topném systému se da řešit elegantněji než náročným bouráním a následnou rekonstrukcí. Netěsni-li topení nebo kotel, Váš problém vyřeší kapalný těsnící prostředek BCG 24 zabraňuje ztrátě vody v radiátorech, kotlích, potrubích, podlahových topeních až do 30 litrů za den.
 • Směšovací poměr: 1:100 až 1:50
 • balení: 1l / 2,5l / 5l

2) BCG Special

 • Pokud zjistíte nečekaný únik vody z topení, začnete hledat místo, odkud voda uniká, což se zřídka kdy podaří, je-li přičina v trubkách, které jsou zabudované v podlaze…Těsnící kapalina BCG Special odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 400 litrů za den.
 • Směšovací poměr: 1:100 až 1:50
 • balení: 1l / 2,5l / 5l

3) BCG TD (BCG TDS)

 • Kvalitní těsnění vodovodních spojů zajistí i model BCG TD (BCG TDS pro úniky větší než 1000 litrů za den) odstraňuje extrémní ztráty vody v topných kotlích, systémech, rozvodech atd. Lze tak odstranit netěsnosti způsobující ztráty až 1000 litrů vody za den.
 • Směšovací poměr: 1:100 až 1:50
 • balení: 2,5l / 5l

4) BCG 30

 • Prasklá vodovodní trubka už Vás nemusí trápit tak jako dříve. Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. Vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému. Lze jej aplikovat na solární a zemní kolektzory. Zatěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí.
 • balení 1l / 2,5l / 5l

5) BCG 84 / BCG 84 L / BCG 84 S

 • Kapalný těsnící prostředek BCG 84 odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody.
  Může utěsňovat bodovou korozi, trhliny a netěsná letovaná místa v měděných a pozinkovaných rozvodech a v rozvodech z ušlechtilé oceli a plastů.
  Látky obsažené v BCG 84 mohou být používány v potravinářství.
 • Směšovací poměr: neředěný nebo 1:1
 • balení: 5l / 10l

6) BCG 10 Pool

 • Těsnění bazénů a bazénové filtrace zajistí těsnící kapalina BCG 10 Pool, která samočinně trvale utěsňuje trhliny, póry a ostatní netěsnosti v bazénech, vodních a jiných nádržích prostřednictvím krystalizace. Pomocí BCG 10 Pool dosáhnete u plaveckých bazénů zpevnění spár.
 • Směšovací poměr: 1:1000
 • 5l / 10l

7) BCG Abfluß

 • Těsnění kanalizace má za úkol BCG Abfluß, tento kapalný těsnící prostředek zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech uvnitř objektů. Lze použít pro všechny materiály – plasty, litina, jíl, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Abfluß krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Abfluß je trvalé a odolné vůči stárnutí.
 • Směšovací poměr: 1:5
 • balení: 5l / 10l

8) BCG Kanal Urychlovač reakce BCG HC 60

 • Utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, jíl, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubích nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.
  Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal.
 • balení: 10l / 30l

9) BCG Kanal Urychlovač reakce BCG HC 60

 • Utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, jíl, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubích nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.
  Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal.
 • balení: 10l / 30l

10) BCG Gas

 • BCG Gas je prostředek pro dodatečné utěsnění plynového potrubí a závitových spojů ve vnitřních rozvodech plynu. BCG Gas je směs plastů v rozpouštědle. Utěsňovat lze ocelové trubky se závitovými spoji s konopím. Jednorázová náplň.
  Zkušební značka DIN DVGW NG-5153BL0184
 • balení: 10l / 30l